กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 (13 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งดการเรียนการสอนและมาตรการสืบเนื่องจากสถานการณ์หมอกควัน ในระหว่างวันที่ 14 - 15 มีนาคม 2562 (13 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) (7 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) (6 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 3 (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) (6 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง และ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2 (ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1) (4 มี.ค. 2562 - 2 months ago)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (3 พ.ค. 2562 - 3 weeks ago)
ประกาศ ผลการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (29 เม.ย. 2562 - 3 weeks ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (10 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (9 เม.ย. 2562 - 1 month ago)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 พ.ค. 2562 - 4 days ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 พ.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 2562 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 พ.ค. 2562 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2562 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 พ.ค. 2562 - 3 weeks ago)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) (30 เม.ย. 2562 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาทำความสะอาดและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 2562 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับรถจักรยานยนต์และเครื่องตัดหญ้า ประจำเดือนเมษายน 2562 (24 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารสาขาวิชาการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเสื้อพื้นเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องโรเนียวเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องวัดคุณภาพอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาบริการสูบสิ่งปฏิกูล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ และครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมถังเก็บน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2562 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อชุดดอกไม้ธูปเทียนแพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการเช่าอุปกรณ์เครื่องเสียง ดนตรี แสงไฟ และเวที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตเอกสารประกอบการประชุมและสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเแพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อกุญแจห้องสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารสี่ล้อแดงพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อกาแฟคั่วบด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลดารจ้างเหมารถตู้โดยสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
***ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จัดซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์)*** (8 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารสาขาวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมารถยนต์พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2562 - 2 months ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก