กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ S4330010 สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (12 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพการศึกษา (7 มิ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (7 มิ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (30 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศแจ้งกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศแจ้งกำหนดการนำเสนอวิสัยทัศน์การคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งเลขาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (15 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330033 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง (11 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (4 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1 พ.ค. 2561 - 1 month ago)

ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารรวมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561 - 4 hours ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มิ.ย. 2561 - 4 hours ago)
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 มิ.ย. 2561 - 4 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มิ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 มิ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย คณะรัฐศาสตร์ฯ ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมีนาคม 2561 (5 มิ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (พื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่) (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่) (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารภาษาอังกฤษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างบุคคลเพื่อดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงเอกสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมิถุนายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุและครุภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดส่งวารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 และการจัดส่งเอกสารในขั้นตอนต่างๆ ของการจัดการวารสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมแซมลำโพง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรคณบดีและพนักงานปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดิน อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อระบบ Smart Building โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการเช่าเครื่องแต่งกายล้านนา (30 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดจ้างยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2561 - 2 months ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก