กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

********** ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ********** (2 ก.ค. 2561 - 4 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ประจำเดือนตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ย. 2561 - 1 day ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสาร ประจำเดือนกันยายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตแผ่นพับหลักสูตรปริญญาตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมารถโดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 พ.ย. 2561 - 6 days ago)
ผลการจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงลดความร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาติดตั้งบานกระจกอลูมิเนียม และกรอบอลูมิเนียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 พ.ย. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า (1 พ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการเช่ารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาติดตั้งประตูเหล็กม้วนระบบมือดึง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
***ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุมและปรับปรุงซ่อมแซมอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ (อาคารเดิม)*** (19 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
*** ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ห้องเรียน ห้องประชุมและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ *** (19 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อกระเป๋าดินสอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาติดตั้งหน้าต่างบานเลื่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ต.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสารพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาจัดกิจกรรมนำเสนอโครงการเมืองกับชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาจัดนิทรรศการออกแบบเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาจัดกิจกรรมเดินเมืองและแผนที่ทำเมือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตภาพยนตร์สารคดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจัดซื้อลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ต.ค. 2561 - 4 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาเติมสารกรองเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อพัดลมพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ (11 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผู้ประสานงานโครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมารถตู้โดยสาร พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตป้ายร้านค้า โรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (แบบคิดมิเตอร์) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหาร คณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 (26 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัยคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
การรับรองบุคคลภายนอก (24 ก.ย. 2561 - 1 month ago)
ราคากลางจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาภูมิทัศน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 ก.ย. 2561 - 1 month ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก