Logo

 

 

 

 

                    คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
   จัดสัมมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ


                     

          ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
                              งดจัดงานแสดงและการจัดงานรื่นเริง 

                    

Recent Activities

      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ ประจำอาคาร  50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีทการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ครั้งที่ 2 [คลิก]
      > คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ทำบัตรอนุญาตจอดรถจักรยานยนต์ภายในคณะฯ [คลิก]
      > 
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง การจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน  พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ [คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) งานจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คร้งที่ 2[คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกการจ้างเหมาตกแต่งพื้นและผนังอาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีคัดเลือก [คลิก]
      > ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ด้วยวิธีพิเศษ[คลิก]