• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

รับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามโครงการ Osaka Short Term Study Program

คณะรัฐศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตามโครงการ Osaka Short Term Study Program "Peace and Human Security: Diversity and Challenges in Japan" ณ มหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2559 รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่องานวิเทศสัมพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หมดเขตรับสมัครวันที่ 12 ตุลาคม 2558
[คลิกดาวน์โหลดเอกสาร]
ประกาศ: 30 ก.ย. 2558

ประกาศจากกองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย

เรื่องขยายระยะเวลาการกรอก (TOR) บนระบบ CMU-MIS ของพนักงานมหาวิทยาลัย จนถึงวันที่ 15 กันยายน 2558 นี้
ประกาศ: 9 ก.ย. 2558

ดาวน์โหลดเอกสาร (1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์)

1 ทศวรรษพัฒนาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คลิกดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศ: 22 มิ.ย. 2558