+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญชวนรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง International Relations โดย Prof.Dr. Dewi Fortuna Anwar


Image Description

By Administrator

2022-03-16 13:58:56 | 2 months ago
ขอเชิญชวนนักศึกษาและบุคลากรทุกท่านเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย (ภาษาอังกฤษ) เรื่อง International Relations โดย Prof.Dr. Dewi Fortuna Anwar ตำแหน่ง Research Professor จาก Research Centre for Politics, National Research and Innovation agency (BRIN) ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 08.00 - 10.00 น. (GMT+7) ผ่านระบบออนไลน์ทาง ZOOM 
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรับฟังได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายและจะได้รับ E-certificate เมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรม โดยลงทะเบียนได้ที่ www.sealecturehall.com 


Share:

Image description

CHIANG MAI (2).png

975.02 kB