+66 0539 42960
+66 0539 42988

Trusted Media Thailand 2021 @Chiang Mai


Image Description

By Administrator

2021-11-30 11:30:30 | 5 months ago

คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยAmerican Corner Chiang Mai ร่วมกับสถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมอบรม แบบ Onsite เรื่อง Trusted Media Thailand 2021 @Chiang Mai ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง PSB 1204 คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


กิจกรรมนี้มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลข่าวสารซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดในโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเข้าร่วมครบทั้ง 2 ช่วง)


ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง หรือ Scan QR code ได้เลยค่ะ การอบรมนี้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมและจะดำเนินการภายใต้แนวปฏิบัติทางด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ลิ้งค์ลงทะเบียน
https://cmu.to/xvjaV







Share: