+66 0539 42960
+66 0539 42988

ขอเชิญยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมโดยพนักงานอัยการแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง


Image Description

By Administrator

2022-01-06 10:11:42 | 5 months ago

นักงานอัยการสูงสุด ขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นที่ปรึกษา “โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรมโดยพนักงานอัยการแบบมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Customer Oriented and People Centric OAG)” โดยวิธีคัดเลือก วงเงินงบประมาณ 2,000,000.- บาท โดยมีกำหนดปิดรับข้อเสนอโครงการในวันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30-11.00 น. ณ ห้องประชุม 502/S2 ชั้น 5 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ
Share:

12 -- Fund -- ที่ปรึกษา โครงการศึกษาวิจัยว่าด้วยการอำนวยความยุติธรรม.pdf


Size: 6.31 MB

ดาวน์โหลด