+66 0539 42960
+66 0539 42988

เปิดรับข้อเสนอโครงการ SEA-EUROPE JFS Information Session & Matchmaking Event


Image Description

By Administrator

2021-07-30 12:40:19 | 10 months ago

Southeast Asia - Europe Joint Funding Scheme for research and innovation เปิดรับข้อเสนอโครงการ SEA-EUROPE JFS Information Session & Matchmaking Event ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.sea-eu-jfs.eu/calls 

Share:

Image description

SEA-EUROPE JFS.png

82.79 kB