กองบรรณาธิการนิตยสาร "ความรู้คู่สังคม" เชิญชวนคณาจารย์ส่งบทความฯ

กองบรรณาธิการนิตยสาร "ความรู้คู่สังคม" คณะกรรมการวิจัยละนวัตกรรมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เชิญชวนคณาจารย์ส่งบทความความยาวไม่เกิน 10 หน้าเพื่อตีพิมพ์ในนิตยสารความรู้คู่สังคม ฉบับที่ 6  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Attachments

 

222-Oth-นิตยสารความรู้สู่สังคมฉ6 (1).pdf

  • PDF
  • 1.17 MB
  • 2017-08-22 14:10:47