การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนและชี้แจงโจทย์วิจัยมหาบัณฑิต สกว. (ด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2561

การประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์ทุนและชี้แจงโจทย์วิจัยมหาบัณฑิต สกว. (ด้านสังคมศาสตร์-มนุษยศาสตร์) ประจำปีงบประมาณ 2561  ในวันที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://mag.trf.or.th/2016/ ​