สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง (High Impact Scholarly Service) ประจำปีงบประมาณ 2561

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แจ้งกรอบการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการที่มีผลกระทบสูง (High Impact Scholarly Service) ประจำปีงบประมาณ 2561 หลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการ และปฏิทินการบริการวิชาการและรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเพื่อเป็นข้อมูลแก้คณาจารย์ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนในระหว่างวันที่ 14-31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว้บไซต์ http://uniserv.cmu.ac.th/

Attachments

 

203-Fund-HighImpastScholarlyService-DL31Aug17.pdf

  • PDF
  • 185.24 kB
  • 2017-08-04 17:38:06