สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2561 (การจัดการความรู้การวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณะ / เชิงชุมชน สังคม / เชิงชุมชน สังคมตามแนวพระราชดำริ / ความมั่นคง) ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th/NewsSection/tabid/78/ctl/ArticleView/mid/388/articleId/2335/-------2561.aspx#.WXyiVoiGPIU ​

Attachments

 

201-Fund-NRCT-โครงการจัดการความรู้เพื่อใช้ประโยชน์-DL31Aug17.pdf

  • PDF
  • 1.65 MB
  • 2017-08-04 17:36:38