การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "Japan's Education..Right? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ ความถูกต้อง เลี้ยวขวา"

การประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 "Japan's Education..Right? การศึกษาญี่ปุ่น...สิทธิ ความถูกต้อง เลี้ยวขวา" ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2560 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ขยายเวลารับผลงานเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ednet.kku.ac.th/dataheadnewsdetail.php?headnews_ID=25876  การเข้าร่วมการประชุมมีค่าลงทะเบียน 2,000 บาทค่ะ ​

Attachments

 

205-Con-ขยายเวลารับผลงาน11thJSAT-DL31Aug17.pdf

  • PDF
  • 156.34 kB
  • 2017-08-04 17:35:06