โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยสามารถดาวน์โหลแบบฟอร์มใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://rac.oop.cmu.ac.th/rac-view.php?news_id=718&news=download-forms ​

Attachments

 

199-Training-ลูกไก่รุ่น3-21-25Aug17.pdf

  • PDF
  • 81.46 kB
  • 2017-08-04 17:33:56