การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
และคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่


ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม

"การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1"
The 1st   National Graduate Conference on Political Science and Public Administration 2017The 1st  NGC-PSPA 2017

ภายใต้หัวข้อ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย”

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560
ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เริ่มเปิดรับบทความร่วมนำเสนอในภาคบรรยาย 
ผ่านระบบออนไลน์  ตั้งแต่ 6 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

เข้าสู่ WEBSITE
"การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1"

แนวทางการจัดทำต้นฉบับบทความ

ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 500 บาท/คน 
(ทั้งผู้นำเสนอผลงาน และผู้เข้าร่วมการประชุม)


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
งานวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-2989 ต่อ 145 โทรสาร 0-5394-2988 อีเมล polscicmuconference@gmail.com

 

Attachments

 

แนวทางการจัดทำต้นฉบับบทความ-ประชุมวิชาการบัณฑิต-29Apr60.pdf

  • PDF
  • 285.99 kB
  • 2017-03-01 14:57:12

Galleries

 

-----------------CMYK.jpg
-----------------CMYK.jpg