ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านบริหารงานบุคคล)

ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อ แจ้งยืนยันลำดับที่สอบ และชื่อ-สกุล ภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนเลา 16.30 น.
ทางลิ้งค์ https://goo.gl/forms/gihYiuVwuMKN9ldY2

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน.pdf

  • PDF
  • 124.22 kB
  • 2019-02-05 09:22:06