ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

Attachments

 

application form.pdf

  • PDF
  • 218.84 kB
  • 2018-12-13 14:08:11

ประกาศขยายเวลาการรับสมัครตำแหน่งอาจาร E330038(ทั่วไป)_PA.pdf

  • PDF
  • 171.68 kB
  • 2018-12-13 14:06:37