รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (HR) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ (HR)_PA.pdf

  • PDF
  • 56.66 kB
  • 2018-12-12 10:39:10