รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ (ทั่วไป)_PA.pdf

  • PDF
  • 34.23 kB
  • 2018-12-12 10:38:30