รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านวิจัยและบริการวิชาการ)

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 64.09 kB
  • 2018-09-14 10:00:41