ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Attachments

 

application form.pdf

  • PDF
  • 218.84 kB
  • 2018-09-12 11:37:22

ประกาศรับสมัคร ครั้งที่ 3.pdf

  • PDF
  • 239.77 kB
  • 2018-09-12 09:57:57