รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ครั้งที่ 2.pdf

  • PDF
  • 33.19 kB
  • 2018-09-07 11:27:34