รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

Attachments

 

ประกาศผลการคัดเลือก.pdf

  • PDF
  • 38.23 kB
  • 2018-08-29 15:12:10