รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

Attachments

 

Gm8sH61WsDtvvBA.pdf

  • PDF
  • 38.23 kB
  • 2018-08-30 10:04:44

ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

  • PDF
  • 41.94 kB
  • 2018-08-20 11:32:49