รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

Attachments

 

ผลกาต่ออายุ MA Fortigate โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

  • PDF
  • 41.41 kB
  • 2018-08-20 08:39:49