ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (ด้านประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร)

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์.pdf

  • PDF
  • 55.81 kB
  • 2018-08-17 09:20:23