ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือก2.pdf

  • PDF
  • 36.03 kB
  • 2018-08-17 09:19:35