ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

  • PDF
  • 42.10 kB
  • 2018-07-06 09:30:43