ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรับสมัครครั้งที่ 1.pdf

  • PDF
  • 247.04 kB
  • 2018-05-01 15:56:36

ใบสมัคร พนง.ฉบับใหม่2561.pdf

  • PDF
  • 218.84 kB
  • 2018-05-01 15:56:58