ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

ประกาศรายชื่อสอบข้อเขียน.pdf

  • PDF
  • 71.74 kB
  • 2018-04-24 16:05:47

กระบวนวิชาแนบท้ายประกาศ.pdf

  • PDF
  • 1.09 MB
  • 2018-04-24 16:05:58