ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรับสมัครหัวหน้างาานบริการการศึกษา.pdf

  • PDF
  • 98.71 kB
  • 2018-04-19 12:55:52

ใบสมัครหัวหน้างานบริการ.doc

  • DOC
  • 45.50 kB
  • 2018-04-19 12:56:02