ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf

  • PDF
  • 64.56 kB
  • 2018-01-11 10:51:30

กระบวนวิชาแนบท้ายประกาศ.pdf

  • PDF
  • 1.09 MB
  • 2018-01-11 10:51:39