ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรับสมัคร (ด้านคลัง) ครั้งที่ 1.pdf

  • PDF
  • 171.82 kB
  • 2018-01-18 11:25:53