ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คุณวุฒิปริญญาเอก จำนวน 2 อัตรา

Attachments

 

ประกาศขยายเวลารับสมัคร รปศ.ครั้งที่2.pdf

  • PDF
  • 145.32 kB
  • 2017-12-25 15:47:11