ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ ต.อาจารย์ รปศ. (คลัง) ครั้งที่3.pdf

  • PDF
  • 32.24 kB
  • 2017-12-20 09:35:22