ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ ต.อาจารย์ รปศ.(HR,ทั่วไป) ครั้งที่ 1.pdf

  • PDF
  • 32.84 kB
  • 2017-12-20 09:34:55