ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ E330033 สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

ประกาศรายชื่อ ต.อาจารย์ Gov. ครั้งที่ 3.pdf

  • PDF
  • 31.62 kB
  • 2017-12-20 09:34:27