เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง

Attachments

 

เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อ.pdf

  • PDF
  • 34.15 kB
  • 2017-12-08 14:29:51