ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน โครงการจัดตั้งสถาบันนโยบายสาธารณะ (CMU School of Public Policy)


การรับสมัคร
ส่งเอกสารประกอบการสมัครได้ที่อีเมล์ : neeranuch.w@gmail.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หมายเลขโทรศัพท์ 053-942951
หมดเขตรับสมัครวันที่ 17 กรกฎาคม 2560

Attachments

 

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (1).pdf

  • PDF
  • 200.97 kB
  • 2017-07-11 18:43:57