*** ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่***

Attachments

 

ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วในการประกอบกิจการภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่.pdf

  • PDF
  • 40.08 kB
  • 2018-09-17 16:38:53