ขอเชิญพี่น้องศิษย์เก่าสิงห์ขาวร่วมงานบุญเดือนสิงห์และทอดผ้าป่าสามัคคี วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561