ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการเมืองและการปกครอง แบบ 2 ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

Attachments

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ภาคปกติ (GOV โท).pdf

  • PDF
  • 59.32 kB
  • 2018-06-28 15:59:15