คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหารใหม่ อาคาร 50 ปี

คณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ขอเชิญชวนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับโรงอาหารใหม่ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สอบถามรายละเอียด คุณนภาภรณ์ 053-942964 และ 081-1112396 ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้