ขอความร่วมมือบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือบัณฑิต และมหาบัณฑิต ของคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ตอบแบบสำรวจข้อมูลศิษย์เก่า ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามแล้วสามารถตรวจสอบรายชื่อและรับของที่ระลึกได้ในงานแสดงความยินดีแก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในวันที่ 19 มกราคม 2561
คลิกที่ link เพื่อตอบแบบสอบถาม
>> แบบสอบถามสำหรับบัณฑิต https://goo.gl/jcdSyp
>> แบบสอบถามสำหรับมหาบัณฑิต https://goo.gl/f2KZWZ

คณะรัฐศาสตร์ฯ ขอขอบคุณทุกท่านในความร่วมมือ และพบกันในงานแสดงความยินดีฯ ในวันที่ 19 มกราคม นี้่