โครงการ film Screening Project - US consul in Chiang Maiคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสถานกงศุลใหญ่อเมริกาประจำจังหวัดเชียงใหม่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม โครงการ film Screening Project - US consul in Chiang Mai

วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560
เวลา 17.00 - 20.00 .
ณ เชียงใหม่ อาร์ต แกลอรี่

**ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ฟรีตามวันและเวลาดังกล่าว