การทดสอบภาษาอังกฤษ EPTUS (English Proficiency Test For Undergraduate) ครั้งที่ 2/2017


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกองวิเทศสัมพันธ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษ EPTUS (English Proficiency Test For Undergraduate) ครั้งที่ 2/2017 

ทั้งนี้ นักศึกษาที่ประสงค์สมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต้องเข้ารับการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ 
 
กองวิเทศสัมพันธ์ กำหนดจัดการทดสอบ EPTUS ครั้งที่ 2/2017 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน ถึง 11 ตุลาคม 2560 ณ สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดสอบทุกวันพุธ ใน 2 ช่วงเวลา คือ
 
ช่วงที่ 1 : 09.00 - 11.00 น.
ช่วงที่ 2 : 13.00 - 15.00 น.
 
นักศึกษาที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้โดยตรง หมดเขตส่งเอกสารการสมัคร วันที่ 11 กันยายน 2560 (เวลาราชการ)

ใบสมัคร

Attachments

 

ใบสมัคร.pdf

  • PDF
  • 57.67 kB
  • 2017-08-22 11:21:27