ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัยคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments

 

ราคากลาง-รปภ..pdf

  • PDF
  • 50.40 kB
  • 2017-08-09 16:22:49