ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ราคากลางการจ้างเหมาทำความสะอาดคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2561

Attachments

 

ราคากลางทำความสะอาด.pdf

  • PDF
  • 49.29 kB
  • 2017-08-09 16:21:32