ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ แบบ 2(ภาคปกติ) ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปี 2560

Attachments

 

ป.รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน แบบ 2 -2560.pdf

  • PDF
  • 58.95 kB
  • 2017-06-09 11:26:27