ประกาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะรับรายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ ที่ 24 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Galleries

 

IMG_0506.JPG
IMG_0506.JPG