ขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และศิษย์อาวุโสคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ประจำปี 2560คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอเชิญนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงานพิธี


รดน้ำดำหัวคณาจารย์และศิษย์อาวุโสคณะรัฐศาสตร์ฯ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเชิญรับประทานอาหาร(กาดหมั้ว)ร่วมกัน

Galleries

 

1.jpg
1.jpg