ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”ศูนย์ศึกษาการบริหารกิจการบ้านเมืองระดับท้องถิ่น ร่วมกับ มูลนิธิฮันส์ ไซเดล ประเทศไทย
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

ระหว่างวันที่ 19 - 20 เมษายน 2560
สถานที่: สำนักบริการวิชาการ UNISERV มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย
 
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
1 กลุ่มผู้นำเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 - 30 ปี ที่อาศัยอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.เชียงใหม่
2 เป็นผู้ที่มีบทบาท มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมของของชุมชนท้องถิ่นอย่างประจักษ์และต่อเนื่อง

ระยะเวลารับสมัคร
สมัครได้วันนี้ - 4 เมษายน 2560
 
วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการ
สแกน QR Code เพื่อกรอกใบสมัครออนไลน์

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 081-0263518
e-mail: clogs.cmu@gmail.com
www.pol.cmu.ac.th

Galleries

 

HSF-Youth.png
HSF-Youth.png
----------------------------------------------------------------.jpg
----------------------------------------------------------------.jpg