ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง งานจ้างเหมาตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 4

Attachments

 

ราคากลาง-ครั้งที่-4.pdf

  • PDF
  • 225.56 kB
  • 2016-12-06 14:45:13

ราคากลาง-ครั้งที่-4.pdf

  • PDF
  • 256.15 kB
  • 2016-12-07 09:24:09